SBRCURnet BouwTV - Haalt deze bouwsector 2030?

Wie neemt verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en veiligheid? Inhoud webinar Haalt de bouwsector 2030? Bouwbedrijven moeten aanhaken op grote thema’s als veiligheid, gezondheid, vergrijzing, duurzaamheid, data, digitalisering en technologie. Maar om verschillende redenen gebeurt dat niet of nauwelijks. Hoe komt dat? Wat zijn de gevolgen? En welke oplossingen zien we? De bouwsector kan haar betekenis in onze maatschappij - economisch, sociaal en maatschappelijk - alleen behouden, wanneer de sector zich opnieuw uitvindt. Het moet niet alleen anders (deregulering, decentralisatie, marktwerking), het kan ook anders. Door de gebruiker centraal te stellen. Door te kijken naar wat deze doet, kan en wil. En daar onze gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte op te bedenken, toepasbaar te maken en te bouwen. Met veiligheid en gezondheid centraal, en het gebruik van data als hulpmiddel.   Praktijkvoorbeelden In deze interactieve talkshow gaat Bert van Eekelen, kwartiermaker programmering 2018 bij SBRCURnet, een levendige discussie over dit onderwerp aan met een aantal gasten aan tafel. Het moet niet alleen anders het kan ook anders. Want aan bod komen ook concrete praktijkvoorbeelden en programma’s waar bouwbedrijven in kunnen participeren. Annemarie van Osch, Projectmanager Duurzame Energie Gemeente Almere. Zij zal dieper ingaan op de rol van gemeenten bij de toekomst voor de bouwsector. Peter Willem van Calis, Adviseur VPR Consultants, specialist op het gebied van regelgeving Bas Hasselaar, Themamanager gezond en comfortabel bouwen. Specialist hoe gebouwen het leefklimaat vergaand positief kunnen beïnvloeden. 

Topics